อัตราการบริการ

อัตราการบริการ

สำหรับเว็บไซต์สำเร็จรูป

บริการเว็บไซต์สำเร็จรุปผ่าน Joomla Wordpress

เริ่มต้น 9,000 บาท
ไม่มีฟังก์ชันหรือ Module พิเศษ เช่น ขายของ จ่ายผ่านบัตรเครดิต

 • ฟังก์ชันอื่น ๆ คิดราคาตามความยากของงานและการตกลง
 • ใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน

โดยไม่รวมองค์ประกอบดังต่อไปนี้

Share host
ใช้พื้นที่เว็บไซต์ของเรา
Private host
ใช้พื้นที่ DigitalOcean
ชื่อเว็บไซต์ เริ่มต้น 700 บ./ป. เริ่มต้น 700 บ./ป.
พื้นที่เว็บ เริ่มต้น 200 บ./ด. 2,400 บ./ป. เริ่มต้น 300 บ./ด. 3,600 บ./ป.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อัตราการบริการ

เว็บไซต์ตามความต้องการ

สำหรับเว็บที่ใช้ Template

เริ่มต้น 24,000 บาท

สำหรับเว็บที่มีการ Design โดยเฉพาะ

เริ่มต้น 79,000 บาท

 • ฟังก์ชันอื่น ๆ คิดราคาตามความยากของงานและการตกลง
 • ใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน

โดยไม่รวมองค์ประกอบดังต่อไปนี้

Share host
ใช้พื้นที่เว็บไซต์ของเรา
Private host
ใช้พื้นที่ DigitalOcean
ชื่อเว็บไซต์ เริ่มต้น 700 บ./ป. เริ่มต้น 700 บ./ป.
พื้นที่เว็บ เริ่มต้น 200 บ./ด. 2,400 บ./ป. เริ่มต้น 300 บ./ด. 3,600 บ./ป.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อัตราการบริการ

โปรแแกรมประยุกต์เว็บ
Web-based application

ระบบที่มีฟังก์ชันขั้นพื้นฐานอยู่แล้ว

เริ่มต้น 59,000 บาท

 • หากต้องการการ Graphic Design โดยเฉพาะ + 30,000 บาท
 • ฟังก์ชันอื่น ๆ คิดราคาตามความยากของงานและการตกลง
 • คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดฟังก์ชันขั้นพื้นฐานที่ระบบมีให้

โดยไม่รวมองค์ประกอบดังต่อไปนี้

Share host
ใช้พื้นที่เว็บไซต์ของเรา
Private host
ใช้พื้นที่ DigitalOcean
ชื่อเว็บไซต์ (Optional) เริ่มต้น 700 บ./ป. เริ่มต้น 700 บ./ป.
พื้นที่ระบบ (Optional) เริ่มต้น 200 บ./ด. 2,400 บ./ป. เริ่มต้น 300 บ./ด. 3,600 บ./ป.

อัตราการบริการ

Mobile application

เริ่มต้น 89,000 บาท

 • ราคาคิิดตามการประเมินรายละเอียดของฟังก์ชันนั้นๆ
 • แก้ไขแบบได้ 3 ครั้ง
 • ใช้เวลาพัฒนาอย่างน้อย 1 เดือน

โดยไม่รวมองค์ประกอบดังต่อไปนี้

Share host
ใช้พื้นที่เว็บไซต์ของเรา
Private host
ใช้พื้นที่ DigitalOcean
ชื่อเว็บไซต์ (Optional) เริ่มต้น 700 บ./ป. เริ่มต้น 700 บ./ป.
พื้นที่ระบบ (Optional) เริ่มต้น 200 บ./ด. 2,400 บ./ป. เริ่มต้น 300 บ./ด. 3,600 บ./ป.

อัตราการบริการ

บริการให้คำปรึกษางานวิจัย (วิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคมศาสตร์)

เริ่มต้น 4,000 บาท

 • ราคานี้ อยู่ในระยะการให้คำปรึกษามากสุด 2 ชั่วโมง
 • หากเป็นงานที่ต้องใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมงคิดเป็นชั่วโมงละ 1,000 บาท
 • นอกจากหมายเหตุเบื้องต้น อยู่ที่การตกลงกับผู้ให้คำปรึกษา


อัตราการบริการ

บริการให้คำปรึกษางานการพัฒนาระบบสารสนเทศและแอพพลิเคชัน

เริ่มต้น 1,000 บาท

 • ราคานี้ อยู่ในระยะการให้คำปรึกษามากสุด 1 ชั่วโมง
 • ราคาเริ่มต้น เป็นการให้คำปรึกษาอย่างคร่าว ๆ
 • หากเป็นงานที่ต้องใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมงคิดเป็นชั่วโมงละ 1,000 บาท
 • บริการวิเคราะห์ออกแบบระบบ + 5,000 บาท (ไม่รวมการพัฒนา)
 • กรณีรวมงานพัฒนา ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์งานและการตกลง
 • นอกจากหมายเหตุเบื้องต้น อยู่ที่การตกลงกับผู้ให้คำปรึกษา