เว็บไซต์ตามความต้องการ

เว็บไซต์ตามความต้องการ คือ เว็บไซต์ที่ถูกสร้างหรือพัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า โดยเราจะสอบถามความต้องการ (Get requirement) จากลูกค้า วิเคราะห์ความต้องการ และนำไปอกแบบเว็บไซต์ผ่านกระบวนการวิเคราะห์และนำเสนองานอย่างมืออาชีพ จนได้มาซึ่งสิ่งที่ลูกค้าต้องการ โดยลูกค้าสามารถ เลือกได้ว่า เว็บไซต์นั้นจะมาจากการออกแบบเองทั้งหมดโดย Web Graphic Designer หรือ ใช้ Template ที่ทางเรามีให้ลูกค้าเลือก

โดยกระบวนการที่จะได้มาซึ่งเว็บไซต์ที่ลูกค้าต้องการ ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • สอบถามความต้องการจากลูกค้า
 • นำความต้องการเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่งต้นแบบของเว็บไซต์
 • นำเสนอราคาเบื้องต้น
 • ออกแบบ Mock up และทำการนำเสนอแก่ลูกค้าเพื่อตรวจสอบและปรับปรุง (ภายใน 3 ครั้ง)
 • พัฒนาเว็บไซต์
 • ส่งผลงานและสอนการใช้งาน

อัตราการบริการ

สำหรับเว็บที่ใช้ Template

เริ่มต้น 24,000 บาท

สำหรับเว็บที่มีการ Design โดยเฉพาะ

เริ่มต้น 79,000 บาท

 • ฟังก์ชันอื่น ๆ คิดราคาตามความยากของงานและการตกลง
 • ใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน

โดยไม่รวมองค์ประกอบดังต่อไปนี้

Share host
ใช้พื้นที่เว็บไซต์ของเรา
Private host
ใช้พื้นที่ DigitalOcean
ชื่อเว็บไซต์ (Optional) เริ่มต้น 700 บ./ป. เริ่มต้น 700 บ./ป.
พื้นที่เว็บ (Optional) เริ่มต้น 200 บ./ด. 2,400 บ./ป. เริ่มต้น 300 บ./ด. 3,600 บ./ป.
** หมายเหตุ : ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะใช้บริการ Hosting ส่วนตัวที่ลูกค้ามี หรือใช้บริการ Hosting จากทางเราได้

รายละเอียดของบริการและการดูแล

 • หากผู้รับจ้างพิจารณาแล้วมีส่วนที่ยากเกิดขั้นพื้นฐาน หรือมีฟังก์ชันใดๆที่ต้องมีการชำระเงินเพิ่ม (เช่น การซื้อ Plugin หรือ Template) ผู้รับจ้างจะทำการเสนอราคาเพิ่มจากราคาขั้นต่ำได้
 • ลูกค้าเลือกได้ว่าจะใช้ Joomla หรือ Wordpress
 • รับประกันและดูแลหลังการส่งงาน 6 เดือน
 • บริการสอนการใช้งานแก่ลูกค้า 1 ครั้ง ผ่าน meeting application ใดๆ (หากต้องการให้เดินทางไปเพื่อทำการสอน ลูกค้าต้องเป็นผู้จัดการค่าใช้จ่ายในส่วนนี้)
 • บริการติดต่อสอบถาม ตลอดช่วงเวลาทำการปกติ (10 AM - 5PM) ตลอดระยะเวลา 1 ปี
 • หากท่านเลือกใช้บริการ Hosting จากทางเรา จะได้รับบริการสำรองข้อมูลทุก 2 สัปดาห์ฟรี 1 ปี
 • หากพ้นช่วงระยะเวลาการรับประกัน ท่านสามารถต่อระยะเวลาการดูแลได้รายปี ปีละ 5,000 บาท (ไม่รวมค่า Domain name และ Web hosting)