เว็บไซต์สำเร็จรูป

เว็บไซต์สำเร็จรูป คือ เป็นบริการเครื่องมือทำเว็บไซต์สำเร็จรูป หรือ เว็บไซต์แบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถทำได้ง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว โดยทั่วไปแล้วจะมีการกำหนดรูปแบบของ Template ที่เรียบง่าย ชัดเจน สะอาดตา เหมาะสำหรับผู้ใช้งานโดยทั่วไป ผู้ทำเว็บเองก็ไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ และไม่ต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมก็สามารถใช้ได้เช่นกัน

ทั้งนี้ ทีมนักพัฒนาของเราจะเป็นผู้จัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูปไว้ให้ลูกค้าใช้งาน โดยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ Joomla หรือ Wordpress และทำการจัดเตรียมหน้าตของเว็บไซต์ให้อยู่ในรูปแบบที่ท่านต้องการ (ตามข้อกำหนดของ CMS นั้น ๆ) โดยมีอัตราค่าบริการ ดังนี้

อัตราการบริการ

บริการเว็บไซต์สำเร็จรุปผ่าน Joomla Wordpress

เริ่มต้น 9,000 บาท
ไม่มีฟังก์ชันหรือ Module พิเศษ เช่น ขายของ จ่ายผ่านบัตรเครดิต

  • ฟังก์ชันอื่น ๆ คิดราคาตามความยากของงานและการตกลง
  • ใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน

โดยไม่รวมองค์ประกอบดังต่อไปนี้

Share host
ใช้พื้นที่เว็บไซต์ของเรา
Private host
ใช้พื้นที่ DigitalOcean
ชื่อเว็บไซต์ (Optional) เริ่มต้น 700 บ./ป. เริ่มต้น 700 บ./ป.
พื้นที่เว็บ (Optional) เริ่มต้น 200 บ./ด. 2,400 บ./ป. เริ่มต้น 300 บ./ด. 3,600 บ./ป.
** หมายเหตุ : ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะใช้บริการ Hosting ส่วนตัวที่ลูกค้ามี หรือใช้บริการ Hosting จากทางเราได้

รายละเอียดของบริการและการดูแล

  • หากผู้รับจ้างพิจารณาแล้วมีส่วนที่ยากเกิดขั้นพื้นฐาน หรือมีฟังก์ชันใดๆที่ต้องมีการชำระเงินเพิ่ม (เช่น การซื้อ Plugin หรือ Template) ผู้รับจ้างจะทำการเสนอราคาเพิ่มจากราคาขั้นต่ำได้
  • ลูกค้าเลือกได้ว่าจะใช้ Joomla หรือ Wordpress
  • รับประกันและดูแลหลังการส่งงาน 6 เดือน
  • บริการสอนการใช้งานแก่ลูกค้า 1 ครั้ง ผ่าน meeting application ใดๆ (หากต้องการให้เดินทางไปเพื่อทำการสอน ลูกค้าต้องเป็นผู้จัดการค่าใช้จ่ายในส่วนนี้)
  • บริการติดต่อสอบถาม ตลอดช่วงเวลาทำการปกติ (10 AM - 5PM) ตลอดระยะเวลา 1 ปี
  • หากท่านเลือกใช้บริการ Hosting จากทางเรา จะได้รับบริการสำรองข้อมูลทุก 2 สัปดาห์ฟรี 1 ปี
  • หากพ้นช่วงระยะเวลาการรับประกัน ท่านสามารถต่อระยะเวลาการดูแลได้รายปี ปีละ 3000 บาท (ไม่รวมค่า Domain name และ Web hosting)